Mere tænke end føle :-)

Evan Knudsen

www.evanknud.dk

Mottoer:

Ærlig og redelig hele vejen

Aldrig give op

Mail:

 

evanknud@gmail.com

 

evanknud@outlook.dk

Glæden ved at lære hele livet